Talböcker

Talböcker

Om du inte kan läsa vanliga böcker har du möjlighet att låna talböcker. Talböcker är inlästa böcker som är framställda enligt 17§ i upphovsrättslagen, som ger rätt att framställa böcker för personer med läsnedsättning. De ska inte förväxlas med de ljudböcker som alla får låna och som kan köpas i handeln.

Exempel på läsnedsättningar:

  • Synnedsättning
  • Fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd och autism
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Hörselskada (för hörselträning)
  • Tillfälliga läsnedsättningar och konvalescenser

Idag görs alla nya talböcker i daisyformat. För att kunna läsa daisytalböcker behövs antingen en dator med ett särskilt läsprogram eller en daisyspelare. Du kan också läsa talböcker via appen Legimus på en smartphone eller surfplatta.

Du som har svårt att komma till biblioteket för att låna talböcker kan ta del av vår service Boken kommer. Då kan vi skicka talböcker hem till dig.

Legimus

Med Legimus får du som har en läsnedsättning och har svårt att läsa vanliga böcker tillgång till talböcker att läsa i dator, mobil eller surfplatta.

För dig som vill veta mer om Legimus och tjänsten Egen nedladdning har vi drop in-tid på Stadsbiblioteket på torsdagar klockan 15.00-17.00.

Informationsfilm av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) om talböcker och Legimus.

Legimus.se

Spelare för talböcker

En daisyspelare är en fristående CD-spelare med funktioner för att läsa och navigera i daisytalboken. Man kan förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken.

Du kan låna en daisyspelare från biblioteket för att prova hur det är att lyssna på talböcker. På marknaden finns flera modeller och fabrikat av talboksspelare att välja mellan och personer med synnedsättning kan ansöka om daisyspelare hos syncentralen.

Kontakt

Kontakta ansvarig bibliotekarie om du är intresserad av talböcker eller vill veta mer om till exempel daisyspelare eller Legimus.

Mariann Saxin
E-post: mariann.saxin@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 65 19

Språk

Lyssna