Låneregler på svenska

Låneregler för biblioteken i Uddevalla

Bibliotekskortet

 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling.
 • Den som undertecknat ansökan om bibliotekskort är ansvarig för allt som lånas på kortet.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras. 

Avgifter och ersättning

 • Övertidsavgift tas ut från första förseningsdagen.
 • Ingen övertidsavgift tas ut för barnmedier.
 • Bibliotekskortet spärras vid skuld överstigande 100 kr.
 • Låntagare är ersättningsskyldig för ej återlämnade eller skadade medier.

Lån och personuppgifter

 • De medier som lånas eller reserveras registreras i bibliotekets datasystem.
 • Uppgifterna är sekretessbelagda.
 • Vid återlämning av lån raderas uppgifterna.
 • Låntagare är skyldig att hålla sig informerad om ändringar i lånereglerna.

Språk

Lyssna