Lättnader i pandemirestriktioner

Lättnader i pandemirestriktioner

Bildkollage. Coronavirus till vänster och Stadsbibliotekets entré till höger.

Nu sker vissa förändringar i bibliotekets verksamhet. Detta med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Biblioteksverksamheten kommer stegvis att återgå till normalläge, förutsatt att smittspridningen minskar och att ansvariga myndigheter inte kommer med andra rekommendationer.

Från och med nu kan du, förutom att låna och lämna tillbaka böcker och andra medier precis som vanligt, även låna dator i max 30 minuter, samt kopiera och skanna dokument.

All information om vad som gäller på biblioteket just nu hittar du på:

Biblioteket under covid-19-pandemin

Språk

Lyssna