Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Talböcker

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Alla som på grund av en funktionsnedsättning inte kan läsa tryckt text har rätt att låna talböcker som tagits fram i enlighet med 17 § i upphovsrättslagen. Biblioteket lånar ut talböcker, talboksspelare och andra hjälpmedel för läsning.

Bibliotekets talböcker

Om talböcker från biblioteket

Legimus

Legimus.se innehåller mer än 130 000 talböcker som går att söka, låna och ladda ner. Legimus är också namnet på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) läsapp som du kan använda för att läsa talböcker direkt i mobil eller läsplatta. Du behöver registreras som användare för att kunna nyttja tjänsten.

Sök efter talböcker på legimus.se

Om appen Legimus på legimus.se

Lättläst

Alla våra bibliotek har lättlästa böcker för vuxna. De har ett enkelt språk och innehåller ofta många bilder. En del av dem är bearbetningar av böcker och en del är helt nyskrivna. I en del lättlästa böcker finns en mp3-skiva så att du kan läsa och lyssna på boken samtidigt.

Bibliotekets lättlästa böcker

Punktskrift

Punktskriftsböcker och andra punktskriftstexter kan beställas från Myndigheten för tillgängliga medier. MTM:s punktskriftstjänst är en individuell service för dig med dövblindhet eller synskada. Här kan du som är punktskriftsläsare utan kostnad få tryckt material av olika slag överfört till punktskrift.

Om punktskriftsböcker på legimus.se

Stor stil

Storstilsböcker är tryckta böcker med extra stor stil för dig som har nedsatt syn. Alla våra bibliotek har ett stort antal storstilsböcker som vem som helst kan låna.

Bibliotekets storstilsböcker

Kontakt

Kontakta ansvarig bibliotekarie om du har frågor om tillgängliga medier eller registrering i Legimus.

Mariann Saxin
E-post: mariann.saxin@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 65 19

Nya storstilsböcker

289435
Av: De la Motte, Anders
289436
Av: Jungstedt, Mari
289959
Av: Carlsson, Christoffer
289416
Av: Carlsson, Christoffer
289958
Av: Iperen, Roxane van
289417
Av: Ingemarsson, Kajsa
289418
Av: Lapidus, Jens
289957
Av: Lapidus, Jens
289415
Av: Iperen, Roxane van
288058
Av: Griffiths, Elly
288059
Av: Ebervall, Lena
288355
Av: Ebervall, Lena
288051
Av: Clevström, Jenny
288050
Av: Lundberg, Sofia
288057
Av: Nesser, Håkan
288354
Av: Nesser, Håkan
288056
Av: Olsson, Vibeke
288049
Av: Mo, Johanna
288356
Av: Mo, Johanna
288055
Av: Smirnoff, Karin

Nya lättlästa böcker

289657
Av: Lumholdt, Helene
288873
Av: Lumholdt, Helene

Nya talböcker

Språk

Lyssna