Digitala medier

Digitala tjänster

Vi finns i din mobil! Streama film, läs din dagstidning eller låna digitala böcker via biblioteket helt utan kostnad. Bibliotekets databaser är fritt tillgängliga och innehåller information om vitt skilda ämnen.

Språk

Lyssna