Få boktips från våra bibliotekarier

Nya tips publiceras minst en gång i månaden. Välj vilken typ av böcker du vill se under genom att ange en kategori här nedanför, under rubriken Kategorier.

Boktips

angle-left Det finns inga häxor av Arne Jarrick
Visa bok Debug

Det finns inga häxor

Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle, konstaterar Arne Jarrick. Det innebär att det samhälle vi lever i rymmer en stor mängd kunskap, men borde det inte också betyda att den kunskapen är spridd och att medborgarna har en öppen och prövande attityd gentemot den? 

Ändå finns det enligt Jarrick många studier som visar att människor i allt högre grad tar till sig kunskap som stämmer med deras åsikter och stöter bort kunskap som motsäger dem. Det finns ett kunskapsförakt som visar sig både hos svenska skolelever och hos internationella toppolitiker.

I ett samhälle av det slaget finns det fog för en bok om vad kunskap är, om hur den skapas och sprids och om hur den accepteras eller förkastas. Det finns inga häxor är en sådan bok. Dess inledande stycke sammanfattar på ett bra sätt vad författaren vill förmedla:

”Jag oroas. Över vikande intresse för kunskap och över fallande respekt för skillnaden mellan sant och falskt. Över världsledande politikers skamlösa likgiltighet inför sina egna lögner. Över kunskapens framtida öde i vårt samhälle, här som i andra länder. Hur ska det gå? Håller vi på att få ett kunskapsfientligt samhälle mitt i det gränslösa flödet av ständigt ny kunskap? Ja, risken är stor.”

Det finns inga häxor är en bok om kunskap i en tid när kunskapens roll och vår relation till den tycks vara stadda i kraftig förändring. Arne Jarrick, dess författare, är professor i historia vid Stockholms universitet. Här talar han själv om sin bok.

Liknande titlar

Språk