Tillgänglighetsredogörelse

Biblioteken i Uddevalla står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Informationen på den här sidan beskriver hur bibliotek.uddevalla.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är till viss del förenlig med lagkraven på tillgänglighet. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Till avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från bibliotek.uddevalla.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om bristande tillgänglighet, kan du göra en annmälan till Myndigheten för digital förbaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. 
  • Det förekommer att innehåll har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. 
  • Det förekommer att omslagsbilder saknar alt-text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. 
  • Det förekommer att innehåll har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. 
  • Det förekommer att omslagsbilder saknar alt-text.

Problem vid användning med begränsad rörlighet

  • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. 

Problem vid användning utan hörsel

  • Det förekommer att textversioner av ljudinnehåll inte i tillräckligt hög utsträckning motsvarar det förinspelade ljudinnehållet.

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2022. 

Oskäligt betungande anpassning 

Biblioteken i Uddevalla åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

Externa tjänster från tredje part 

Flera av de externa tjänster biblioteket erbjuder är inte helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det krävs ett stort arbete för att granska och åtgärda problemen, eventuellt kommer vi inte hinna göra färdigt detta innan 31 december 2022.

Innehåll på den här webbplatsen 

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell är inte förenligt med kraven på tillgänglighet.

Det krävs ett stort arbete för att granska och åtgärda problemen, och eventuellt kommer vi inte hinna göra färdigt detta innan 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.uddevalla.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 29 juli 2022. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juli 2022.