Tillgänglighetsredogörelse

Biblioteken i Uddevalla står bakom den här webbplatsen, som vi vill att så många som möjligt ska kunna använda. Informationen på den här sidan beskriver hur bibliotek.uddevalla.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är till viss del förenlig med lagkraven på tillgänglighet. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från bibliotek.uddevalla.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss

Du kan också kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. 
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. 
 • Det förekommer att innehåll har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. 
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. 
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. 
 • Det förekommer otillräcklig markering av tabfokus.  
 • Det förekommer att innehåll har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. 
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning 

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. 

Problem vid användning med begränsad rörlighet

 • Det förekommer otillräcklig markering av tabfokus. 
 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer otillräcklig markering av tabfokus. 
 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. 

Vi arbetar kontinuerligt emd att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 30 juni 2022. 

Oskäligt betungande anpassning 

Biblioteken i Uddevalla åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

Externa tjänster från tredje part 

Flera av de externa tjänster biblioteket erbjuder är inte helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det krävs ett stort arbete för att granska och åtgärda problemen, eventuellt kommer vi inte hinna göra färdigt detta innan 30 juni 2022.

Innehåll på den här webbplatsen 

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare.
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell är inte förenligt med kraven på tillgänglighet.

Det krävs ett stort arbete för att granska och åtgärda problemen, och eventuellt kommer vi inte hinna göra färdigt detta innan 30 juni 2022.

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.uddevalla.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 13 september 2021. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 september 2021.