Tillgänglighet

På biblioteken i Uddevalla arbetar vi aktivt med tillgänglighet − både när det gäller våra digitala kanaler och i våra fysiska lokaler. Ambitionen är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av de tjänster biblioteket erbjuder.

Tillgänglighet i bibliotekets lokaler

När det gäller den fysiska tillgängligheten strävar biblioteken i Uddevalla efter att erbjuda en fysisk miljö som gör det möjligt för alla att orientera sig och förflytta sig till och inne i bibliotekslokalerna, oavsett funktionsförmåga.

En tillgänglig fysisk miljö kan uppnås på olika sätt. Det kan bland annat handla om hissar, handikappanpassade toaletter, hörselslingor, ledstråk, kontrastmarkeringar och placering av hyllor, bord och andra möbler.

Tillgänglighetsdatabasen

För att få en uppfattning om hur tillgängliga våra lokaler är, och hur vi lever upp till just dina behov, kan du titta på respektive bibliotek i Tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsdatabasen är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen.

Digital tillgänglighet

Som offentlig verksamhet omfattas biblioteken i Uddevalla av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad DOS-lagen. Det innebär att vår digitala service, till exempel vår webbplats, våra kanaler i sociala medier, samt övriga digitala tjänster som vi erbjuder, måste leva upp till ett antal krav på tillgänglighet.

Kraven handlar bland annat om att det ska vara möjligt för dig som användare att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen, att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning och att få innehållet uppläst via till exempel en skärmläsare.  

Vi har även en skyldighet att tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen där alla eventuella tillgänglighetsbrister förklaras.

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.uddevalla.se