Talböcker, Daisy och Legimus

Du som har svårt att läsa vanliga böcker har möjlighet att låna talböcker på biblioteket. Talböcker är inlästa böcker för dig som på grund av permanent eller tillfällig funktionsnedsättning har svårt att ta del av en tryckt bok.

Exempel på sådana funktionsnedsättningar kan vara synnedsättingar, rörelsehinder, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt läs- och skrivsvårigheter.

Talböcker produceras med offentliga medel och i enlighet med upphovsrättslagen (§17). Lagen går i korthet ut på att man inte behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att producera den utgivna boken som talbok. Talböcker ska inte förväxlas med de ljudböcker som alla får låna och som kan köpas i handeln.

Idag görs alla nya talböcker i formatet Daisy. För att kunna läsa Daisy-talböcker behövs antingen en dator med ett särskilt läsprogram eller en Daisy-spelare. Du kan också läsa talböcker via appen Legimus på en smartphone eller surfplatta.

Du som har svårt att komma till biblioteket för att låna talböcker kan använda vår service Boken kommer. Då kan vi skicka talböcker hem till dig.

Spelare för talböcker

En Daisy-spelare är en fristående CD-spelare med funktioner för att läsa och navigera i Daisy-talboken. Du kan förflytta dig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken.

Du kan låna en Daisy-spelare från biblioteket för att prova hur det är att lyssna på talböcker. På marknaden finns flera modeller och fabrikat av talboksspelare att välja mellan och du som har en synnedsättning kan ansöka om Daisy-spelare via din syncentral.

Talböcker i mobil, dator och surfplatta

Du som har en läsnedsättning och har svårt att läsa tryckta böcker kan öven få tillgång till talböcker att läsa i dator, mobil eller surfplatta. Detta via appen Legimus.

För dig som vill veta mer om Legimus och tjänsten Egen nedladdning har vi drop in-tid på Stadsbiblioteket på måndagar klockan 16.00-18.00.

Informationsfilm av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) om talböcker och Legimus.

Legimus.se

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta ansvarig bibliotekarie:

Mariann Saxin
Bibliotekarie, Uddevalla stadsbibliotek

E-post: mariann.saxin@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 65 19