Språkpuffen

Språkpuffen

Språkpuffen

Språkpuffen är ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen och kan vara en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling.
Språkpuffen är böcker som barnet får puffade för sig på rekommendation från logoped för språklig stimulans och träning i hemmet.

Böckerna lånas på biblioteket.

Du som är förälder och har ett barn som behöver en extra språkpuff kan låna böckerna utan att haft kontakt med logoped.

Nedan ser du vilka språkpuffarna är. Klicka på länkarna, så får du fram språkpuffarna i pdf-format.

Språk

Lyssna