Månadens tema

Månadens tema

Här på Månadens tema publicerar vi på biblioteket tips på böcker, filmer, musik, spel och andra medier i både tryckt och digital form, varje månad utifrån ett nytt tema.

Det kan vara svårt att få ett samlat grepp om vilken information som finns att tillgå om ett visst ämne eller vilka böcker och andra uttrycksformer som finns publicerade med en viss tematik. Här gör vi ett försök att hjälpa dig att få ett sådant grepp.

Språk

Lyssna