Digitala tjänster

Vi finns i din mobil! Streama film, läs din dagstidning eller låna digitala böcker via biblioteket helt utan kostnad. Bibliotekets databaser är fritt tillgängliga och innehåller information om vitt skilda ämnen.

Databaser och informationstjänster

Digital film och musik

Digitala böcker och ljudböcker

Digitala tidningar och tidskrifter

Språk

Hitta på sidan

A–Ö

Följ oss i sociala medier

 Facebook

 Instagram

Youtube