Datorer och internet

Datorer och internet

Internetregler för biblioteken i Uddevalla

 • Att använda bibliotekens datorer är gratis.
 • För att logga in på en dator behöver du vara registrerad som användare på biblioteket och ha tillgång till din pin-kod. Bibliotekskortet och pin-koden är personliga. Användaren ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till dem.
 • Du får inte skada eller manipulera vare sig hård- eller mjukvara.
 • Biblioteket följer FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att det är förbjudet att söka eller sända pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande material.
 • Den som inte följer bibliotekets regler kan komma att stängas av från fortsatt användning av datorerna.

Använd bibliotekets datorer

Datorbokning Stadsbiblioteket

 • Du kan använda en dator max 120 minuter per dag.
 • Drop in-dator kan du använda max 15 minuter en gång per dag. Inloggning sker direkt vid datorn. 
 • Word, Excel och PowerPoint finns installerat på samtliga internetdatorer.

Datorbokning Dalabergs bibliotek

 • Du kan använda en dator max 120 minuter per dag.
 • Drop in-dator kan du använda max 15 minuter en gång per dag. Inloggning sker direkt vid datorn. 
 • Word, Excel och PowerPoint finns installerat på samtliga internetdatorer.

Datorbokning Ljungskile bibliotek

 • Du kan använda en dator max 120 minuter per dag.
 • Drop in-dator kan du använda max 15 minuter en gång per dag. Inloggning sker direkt vid datorn. 
 • Word, Excel och PowerPoint finns installerat på samtliga internetdatorer.

Trådlöst nätverk

 • Trådlöst nätverk (Wi-Fi) finns på biblioteken i Uddevalla.
 • På våra bibliotek kan du använda nätverket UA Publikt. Du behöver godkänna reglerna för att kunna använda nätverket. 
 • På Stadsbiblioteket och Dalabergs bibliotek kan du också använda nätverket UV_Bibliotek. För att göra det behöver du logga in med bibliotekskortsnummer eller personnummer och pin-kod. 
 • Våra internetregler (se ovan) gäller även för det trådlösa nätverket.
 • Wi-Fi kan användas obegränsad tid.

 

Sök böcker, e-böcker, filmer, TV-spel m.m

Språk

Lyssna