Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer är en service till dig som på grund av rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan liknande orsak inte kan komma till oss på biblioteket.

Det kostar inget att låna böcker och inte heller att få dem hemskickade.

Hur går det till?

Ta kontakt med stadsbiblioteket och tala med vår "Boken kommer"-bibliotekarie. Vi plockar ihop böcker efter dina önskemål. Du avgör själv hur ofta du vill låna och hur många böcker du vill ha.

Hur får du hem böckerna?

Vi kör hem böckerna till dig eller skickar om det är talböcker. Utkörning sker onsdagar jämna veckor.

Vad kan du låna?

Genom boken kommer får du tillgång till bibliotekets böcker, ljudböcker, tidskrifter med mera. Det finns också särskilt lättlästa böcker, böcker med stor stil och så kallade talböcker.

Läsa på olika sätt

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta ansvarig bibliotekarie.

Marianne Saxin
E-post: mariann.saxin@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 65 19
Telefontid för Boken kommer är måndagar klockan 9.00-12.00

Språk

Lyssna