Att låna

Att låna

För att få låna böcker och andra medier på biblioteket samt använda bibliotekets digitala tjänster måste du vara registrerad som användare. Du som är registrerad användare på biblioteket får ett bibliotekskort som du kan använda för att låna och logga in på de tjänster biblioteket erbjuder.

Bibliotekskort för dig över 18 år

För att få ett bibliotekskort måste du ha en adress i Sverige. Du som är över 18 år fyller i en ansökan via bibliotekets webbplats. Hämta sedan ditt bibliotekskort på något av biblioteken. Tala om att du fyllt i en ansökan via webben. Du måste legitimera dig. Det går också att fylla i en ansökan på något av våra bibliotek.

Ansökan om bibliotekskort för vuxna

Bibliotekskort för dig under 18 år

Barn kan få bibliotekskort från det år de fyller 6 år till och med 17 år. Vårdnadshavares underskrift krävs på ansökan, låneavtalet.

Ansökan om bibliotekskort för barn (PDF för utskrift)

Bibliotekskort för lärare, förskolepersonal och boenden

Ansökan om bibliotekskort för lärare m.fl. (PDF för utskrift)

Avgifter

Bibliotekets avgifter

Lånetider

Bibliotekets lånetider

Kort och pin-kod

Bibliotekskortet har en giltighetstid på 2 år. Kontakta ditt bibliotek för att förlänga giltighetstiden med ytterligare 2 år. Om du har tappat bort ditt bibliotekskort kostar ett nytt 25 kronor för vuxna och 10 kronor för barn. Kontakta då ditt bibliotek.

Pin-koden är en fyrsiffrig kod som används tillsammans med ditt bibliotekskort. Du behöver den för att kunna låna böcker och andra medier samt för att använda bibliotekets publika datorer och trådlösa nätverk. Du kan också använda den för att logga in på bibliotekens webbplats där du bland annat kan göra omlån på lånade medier, reservera medier, låna digitala böcker och ljudböcker eller använda bibliotekets databaser. Pin-koden är personlig och får inte lånas ut.

Byt pin-kod

Språk

Lyssna