Bibliotekskort

För att kunna ta del av bibliotekets tjänster och utbud behöver du ansöka om ett bibliotekskort. Därefter kan du låna böcker, filmer och tv-spel, använda bibliotekets datorer, nyttja våra digitala tjänster och databaser. Helt enkelt ta del av allt det biblioteket erbjuder.

Att ansöka om bibliotekskort är enkelt. Gör så här:

  • Fyll i dina uppgifter i formuläret nedanför, och klicka sedan på Skicka.
  • Besök något av biblioteken i Uddevalla och berätta att du har fyllt i en ansökan på webben.
  • Vi kommer att be om din signatur och du kommer att få visa legitimation.
  • Därefter får du ditt bibliotekskort. 

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna ansöka om bibliotekskort på webben.

Du kan inte låna medier innan du har hämtat ut ditt bibliotekskort. Däremot kan du reservera medier när du har gjort en ansökan om bibliotekskort. När du kommer för att hämta det du reserverat behöver du dock visa legitimation och skriva din signatur för att få att kunna låna.

Glöm inte att ta med dig legitimation när du kommer för att hämta ditt kort!

Ansök om bibliotekskort

Om du fyller i den här ansökan i bibliotekets lokaler, kom ihåg att logga ut när du har skickat din ansökan.
Registrering - detaljer
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(4 siffror)

Om du är under 18

Du som är under 18 år ansöker istället genom att fylla i en blankett, som signeras av en vårdnadshavare och därefter lämnas in till biblioteket. Du kan ansöka om bibliotekskort från och med det år du fyller sex. Blanketten kan du antingen skriva ut själv eller hämta på biblioteket.

Ansökan om bibliotekskort för dig under 18 (PDF för utskrift)

Om du är lärare eller pedagog

Även du som jobbar som exempelvis lärare eller pedagog och vill ha ett bibliotekskort kopplat till din yrkesroll behöver fylla i en blankett som du sedan lämnar in till biblioteket.

Ansökan om bibliotekskort för lärare m.fl. (PDF för utskrift)

Låneregler

Ett bibliotekskort kostar ingenting. Om du tappar bort kortet, kan du välja att köpa ett nytt. Då kostar det 25 kronor för vuxna och 10 kronor för barn. Anmäl till biblioteket om du tappat bort ditt bibliotekskort, så spärrar vi det åt dig.

Kom ihåg att kortet är en personlig värdehandling. Du som har undertecknat en ansökan om bibliotekskort är ansvarig för allt som lånas på kortet. 

Läs mer om våra låneregler

Sök