Personalens boktips

Här finns bok- och lästips från våra bibliotekarier. Vi publicerar nya tips minst en gång i månaden, men för det mesta oftare än så.

Missa inte heller våra boktips för barn och unga

Rökstenen och världens undergång av Henrik Williams
Visa titel Debug

Rökstenen och världens undergång

Rökstenen är ett av världens mest berömda runmonument. Inskriften är gåtfull och delvis skriven i chiffer. I sin bok Rökstenen och världens undergång tecknar runologen Henrik Williams en översiktlig bild av den tid som stenen ristades i, förklarar runmonumentens allmänna funktion i tiden och ger läsaren insyn i den forskning som har lett fram till olika tolkningar av stenens budskap. På så sätt ges en gedigen kontext åt ristningen i Rök.

I boken går Williams igenom inskriften tecken för tecken, ord för ord, sats för sats och mening för mening, och förklarar de tolkningar som historiskt har gjorts. Ofta skiljer de sig ganska mycket från varandra. Författaren redogör därpå för den tolkning som en forskargrupp som han själv nyligen har tillhört har gjort av stenens budskap. De tar fasta på andra historiska källors beskrivningar av konsekvenserna av en klimatkatastrof som ska ha ägt rum på 500-talet. Utifrån dessa försöker de leda i bevis att Rökstenens inskrift skildrar dessa konsekvenser och tolkar dem mytologiskt. Huruvida argumenten är rimliga eller ej är mer än en lekman kan avgöra, men kontextualiseringen är fängslande.

Bokens populärvetenskapliga tilltal känns ibland lite krystat och cringevärdet på en beteckning som “de fyras gäng” är relativt högt när den nyttjas av en yrkesakademiker och syftar på andra yrkesakademiker. Men boken är ändå både läsvärd och tankeväckande och ger en intressant bild av hur forskaren kan omtolka betydelsen av en historisk företeelse genom att placera den i ett nytt sammanhang.
 

Liknande titlar