Låneregler

För att få låna böcker samt använda de flesta av bibliotekets tjänster, måste du vara registrerad som användare. När du registrerar dig får du ett bibliotekskort som du använder för att låna och logga in på de tjänster biblioteket erbjuder.

Du som låntagare är själv ansvarig för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i lånereglerna.

Låneregler på olika språk

قواعد الاستعارة في المكتبة العامة في أودّيفاللا

Borrowing rules for Uddevalla Libraries

Uddevallan kaupunginkirjaston lainaussäännöt

Sharciyada amaahda ee maktabada magaalada Uddevalla

Bibliotekskort

För att få ett bibliotekskort måste du ha en adress i Sverige. Du som är över 18 år fyller i en ansökan här på bibliotekets webbplats. Om du är under 18 år kan du få ett bibliotekskort från det år du fyller sex år. Du får då fylla i en blankett som måste signeras av en vårdnadshavare.

Ansök om bibliotekskort

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du som har undertecknat en ansökan om bibliotekskort är ansvarig för allt som lånas på kortet, oavsett vem som har lånat.

Om du har tappat bort ditt bibliotekskort och vill ha ett nytt, kostar det 25 kronor för vuxna och 10 kronor för barn. 

Bibliotekskortet har en giltighetstid på två år. När giltighetstiden har gått ut kan du inte låna böcker och inte logga in på bibliotekets webbplats. För att förlänga giltighetstiden med ytterligare två år kontaktar du biblioteket, så att vi kan kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Pin-kod

Pin-koden är en fyrsiffrig kod som används tillsammans med ditt bibliotekskort. Du behöver den för att kunna låna böcker och andra medier samt för att använda bibliotekets publika datorer och trådlösa nätverk. Du använder den även för att logga in på bibliotekens webbplats där du bland annat kan låna om, reservera medier, låna digitala böcker och ljudböcker och använda bibliotekets digitala tjänster. Pin-koden är personlig och får inte lånas ut.

Byt pin-kod

Avgifter

Det mesta på biblioteket är gratis. Vi tar ut mindre avgifter för bland annat utskrifter, kopiering och fjärrlån.

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent kan du behöva betala en övertidsavgift. Du kan även bli ersättningsskyldig om du tappar bort det du har lånat eller om någonting går sönder.

Bibliotekets avgifter

Lånetider

Hur länge du får låna beror på vad det är du lånar. En vanlig bok utan reservationskö får du till exempel låna i hela fyra veckor, medan ett tv-spel eller en tidskrift behöver lämnas tillbaka inom två veckor.

Lånetider för olika medier

Behandling av personuppgifter

De medier du lånar eller reserverar registreras alltid i bibliotekets datasystem. Uppgifterna är sekretessbelagda, och raderas vid återlämning.

Behandling av personuppgifter, Uddevalla kommun

Sök