Läsa på olika sätt

Det finns många olika sätt att läsa på. Du kan till exempel lyssna på talböcker, läsa lättläst eller läsa böcker med stor stil. Vi erbjuder det mesta inom tillgängliga och anpassade medier.

En ungkvinna med gula hörlurar står i ett bibliotek och känner på sin mobil.

Talböcker

Om du har svårt att läsa vanliga, tryckta böcker har du möjlighet att låna talböcker. Talböcker är inlästa böcker för dig som har någon form av läsnedsättning. Talböcker är inte samma sak som ljudböcker som alla får låna och som kan köpas i handeln.

Idag görs alla nya talböcker i Daisy-format. För att kunna läsa Daisy-talböcker behövs antingen en dator med ett särskilt läsprogram eller en Daisy-spelare. Du kan också läsa talböcker via appen Legimus på en smart telefon eller surfplatta.

Mer om talböcker, Daisy och Legimus

Lättlästa böcker

Alla våra bibliotek har lättlästa böcker för vuxna. Böckerna har ett enkelt språk och innehåller ofta många bilder. En del av dem är bearbetningar av andra böcker och vissa är helt nyskrivna. I några av de lättlästa böckerna finns även en mp3-skiva så att du kan läsa och lyssna på boken samtidigt.

Punktskriftsböcker

Punktskriftsböcker och andra punktskriftstexter kan beställas från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM:s punktskriftstjänst är en individuell service för dig med dövblindhet eller synskada. Här kan du som är punktskriftsläsare utan kostnad få tryckt material av olika slag överfört till punktskrift.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Böcker med stor stil

Storstilsböcker är tryckta böcker med extra stor stil för dig som har nedsatt syn. Alla våra bibliotek har ett stort antal storstilsböcker som vem som helst kan låna.