Klassbesök, studiebesök och visning

På biblioteken i Uddevalla tar vi gärna emot besök där vi berättar mer om vår verksamhet och vad vi har att erbjuda.

Klassbesök

Du som är lärare eller pedagog kan boka ett klassbesök på biblioteket med din klass i årskurs ett till nio.

Vi vill att du kontaktar oss för bokning minst fyra dagar före besöket. Om ni vill ha visningar eller boktips vill vi gärna att ni kontaktar oss minst två veckor före ert besök, så att vi hinner förbereda oss.

Eleverna ska ha sina bibliotekskort och pin-kod med sig, alternativt lånar ni på lärarens bibliotekskort. Det är då viktigt att du som lärare har ett särskild bibliotekskort för lärare och pedagoger.

Läs mer om bibliotekskort

Förbered gärna eleverna innan besöket genom att prata om syftet med biblioteksbesöket, vad som kan vara bra att tänka på, rutiner vid utlåning och återlämning och så vidare. Det är också bra om du som lärare påminner barnen om hur de tar ut och sätter in böcker i hyllan, så att böckerna hamnar på rätt plats. Då blir det enklare för oss att hjälpa barnen att hitta rätt bok.

Vi ser också gärna att ni vid besökets slut lämnar lokalen i samma skick som när ni kom.

Gäller besöket ett temaarbete, kontakta istället kommunens skolbibliotekarier.

Skolbibliotek, Uddevalla kommun

Studiebesök

Är dina elever 16 år eller äldre är ni välkomna på studiebesök till biblioteken i Uddevalla. Vi erbjuder då:

 • Rundvandringar.
 • Visning av katalog och databaser.
 • Kortare bokprat.

För att besöket ska bli så bra som möjligt, vill vi gärna ha information om syftet med ert besök och om det är något ni vill att vi pratar mer i detalj om. Om det gäller till exempel en SFI-klass med elever med annat modermål än svenska, är det även bra för oss att veta på vilken nivå eleverna befinner sig när det gäller svenska språket. 

Du som lärare eller kontaktperson ska alltid vara med på studiebesöket. Förbered dina elever på att de kommer till ett folkbibliotek där det även finns andra besökare än studerande. Har din klass fler än 15 elever, boka hellre två visningar.

Eleverna behöver ha med sig bibliotekskort och pin-kod. De elever som inte har något bibliotekskort och är över 18 år ska ha fyllt i en ansökan på bibliotekets webbplats innan besöket och behöver sedan ha med sig giltig id-handling till biblioteksbesöket. Elever under 18 år måste ha vårdnadshavares underskrift på sin ansökan.

Läs mer om bibliotekskort

Skicka bokningen via e-postminst två veckor innan besöket. I mejlet vill vi att följande uppgifter finns med:

 • Namn, e-postadress och telefonnummer till ansvarig lärare eller kontaktperson.
 • Antal personer i gruppen.
 • Förslag på tider för studiebesöket.
 • Syftet med besöket.
 • Vilken utbildningsform din klass tillhör, till exempel gymnasium, SFI eller vuxenstuderande.

Vi kommer att kontakta er med en bekräftelse på att vi har bokat in en tid för studiebesöket.

Visning

Vill du veta mer om vår verksamhet? Boka in din grupp på en rundvandring i biblioteket, eventuellt med visning av katalog och databaser samt kortare bokprat.

Mejla önskemål om när ni vill komma, minst två veckor innan det föreslagna datumet.

Följande information behöver finnas med i mejlet:

 • Namn, e-postadress och telefonummer till en ansvarig kontaktperson.
 • Antal personer i gruppen.
 • Förslag på tider för visningen.
 • Visning av barnavdelning, vuxenavdelning eller båda (gäller stadsbiblioteket).
 • Syftet med visningen.

Så bokar du besöket

Skicka ditt önskemål om bokning via e-post till det bibliotek du vill besöka. Glöm inte att ange om det är ett klassbesök, studiebesök eller en visning, samt skicka med de uppgifter vi efterfrågar här ovanför.

stadsbiblioteket@uddevalla.se

dalabergsbibliotek@uddevalla.se

ljungskilebibliotek@uddevalla.se

rampenbibliotek@uddevalla.se