För pedagoger

På biblioteken vill vi gärna ha ett fruktbart samarbete med dig som är lärare, förskollärare eller på annat sätt arbetar med barn och pedagogik.

Två elever sitter och skriver varsin skrivbok. Den ena får hjälp av en lärare.

På alla folkbibliotek i kommunen anordnas regelbundet olika typer av aktiviteter för barn och unga. Kontakta oss gärna för mer information eller stöd i arbetet med läs- och språkutveckling.

Klassbesök

Du som är lärare kan boka ett klassbesök hos oss med dina elever. Kontakta oss för bokning minst fyra dagar före besöket, eller minst två veckor före besöket om ni vill ha visningar eller boktips. Eleverna bör ha med sig bibliotekskort och tillhörande pin-kod. Alternativt lånar ni på lärarens bibliotekskort.

Gäller besöket ett temaarbete eller klassuppsättningar av böcker, ser vi gärna att ni istället kontaktar kommunens skolbibliotekarier.

Inför besöket

Innan ni besöker oss får ni gärna förbereda eleverna. Vad är syftet med biblioteksbesöket? Vad bör man tänka på? Hur fungerar utlåning och återlämning?

Påminn gärna barnen om hur de tar ut och sätter in böcker i hyllan så att böckerna hamnar på rätt plats. Då blir det mycket enklare att hjälpa barnen att hitta rätt bok.

Läsa på olika sätt

För elever som har en funktionsnedsättning eller har svårt att läsa finns många hjälpmedel och anpassade medier på biblioteken. Mer information finns på sidan Läsa på olika sätt.

Sexårsbesök och sexårsboken

Biblioteken delar ut en bokgåva till alla sexåringar i Uddevalla kommun. Barnen är välkomna på ett besök med sin förskoleklass och får en bok och en chans att bekanta sig med biblioteket. Boken kan sedan användas som arbetsbok i klassen. Därefter får barnen gärna ta med sig boken hem för läsning tillsammans med föräldrar.

Biblioteket hoppas att besöket och bokgåvan kan:

  • ge alla barn ett organiserat och välplanerat studiebesök på biblioteket.
  • stimulera språkutvecklingen.
  • väcka lust till läsning och berättande.
  • utveckla barnens språkliga förmåga liksom deras fantasi, skaparförmåga och empati.
  • stimulera till samtal med andra barn och vuxna vid gemensamma läsupplevelser.
  • stimulera barnens läsutveckling och läsförståelse.
  • intressera barnens föräldrar för att läsa, berätta och samtala med sina barn och därmed bidra till att motverka orättvisorna i det språkliga arvet innan skolåldern.
  • utveckla personalens arbete med böcker, högläsning och språkstimulans.