Språk

Tusentals olika språk talas i världen. Vad skiljer dem från varandra och vad har de gemensamt? Hur har de utvecklats och varför är de som de är?

Texten "Blah Blah Blah" i neonljus

Vi använder det hela tiden och ser det som så självklart att de flesta av oss sällan reflekterar över det. Ändå är det närvarande i allt vi gör, i allt vi säger, i alla våra relationer till andra människor. I förlängningen påverkar det till och med våra tankar och känslor, avgör vad vi har förmåga att föreställa oss och därmed våra handlingar.

Språket formar vår världsuppfattning mer än vad vi vanligen tänker oss. Samtidigt är det fascinerande att studera det på en mer teknisk nivå för att bättre förstå hur det är uppbyggt och sammansatt.

Språkfakta

Sort by: Author
233284
Author: Dahl, Östen
257605
Author: Janson, Tore
256842
Author: Johansson, Sverker
261513
Author: Rehnqvist, Gunilla
139624
Author: Parkvall, Mikael
182401
Author: Dalström, Tomas
209317
Author: Saussure, Ferdinand de
220169
Author: Dorren, Gaston
148150
Author: Axelsson, Carl-Axel
218857
Author: Parkvall, Mikael

Blandat om språk

Sort by: Author
258224
Author: Linton, Magnus
250101
Author: Moi, Toril
135884
163485
Author: Härd, Ingemar
170747
Author: Herbert, Ingrid
151213
Author: Lindholm, Camilla
115933
Author: Lewenhaupt, Tony
258044
Author: Meijer, Eva
236264
Author: Klemperer, Victor
273586
Author: Engstrand, Olle

Språket i litteraturen

Sort by: Author
237171
Author: Bahari, Raja
282573
Author: Lee, Mara
273619
Author: Burton, Nina
273620
Author: Ekström, Johanna
276668
Author: Dolan, Naoise
276564
Author: Øyehaug, Gunnhild
221431
Author: Wolff, Lina
253174
Author: Binet, Laurent
274114
Author: Odensten, Per
146735
Author: Han, Shaogong