Tre hästar

"Det som hästen utför under tvång, det har han inte förstått och det blir heller inte vackert. Det är som om man skulle driva på en dansare med piska eller pik. Häst eller människa, med sådan behandling blir rörelserna mycket oftare fula än vackra."

Så skriver den grekiske författaren Xenofon (ca 430 till 355 f. Kr). i sin bok Om hästar och ridning (som finns att låna på biblioteket). Redan tidigt förstod människan att hennes förhållande till hästen måste präglas av samarbete. Därför handlar mycket av litteraturen om hästar också om samverkan och kommunikation över artgränserna. Människan och hästen har levt sida vid sida i tusentals år, och oavsett om det har handlat om arbete, tävling eller nöje har vi kunnat stötta och leda varandra. Vårt långa förhållande till hästen märks inte minst på att den har en självklar roll i skönlitteraturen.

Hos oss på biblioteket finns dessutom mycket facklitteratur både om olika typer av hästar och om ridning och människans förhållande till hästen.

Fakta om hästar

Sort by: Author
283202
Author: Cajsdotter, Emelie
281980
Author: Hallberg, Dennis
258471
Author: Sjödin, Meta
265579
Author: Frelin, Anders
250682
Author: Ehrensvärd Cardell, Amelie
267907
Author: Furugren, Bo
157379
Author: Ollner, Marike
235454
Author: Klaeson, Willy
144756
Author: Edwards, Elwyn Hartley
148223
Author: Forsström, Sven

Prosa och poesi om hästar

Sort by: Author
274342
Author: Ymén, Sofia
282334
Author: Zetterdahl, Lisa
282377
Author: Hellbrand, Gertrud
99100
Author: Lindqvist, Birgitta
273659
Author: Moyes, Jojo
78771
Author: Forsström, Tua
68495
Author: Evans, Nicholas
13928
113105
Author: Steen, Thorvald
169489
Author: Lekander, Nina

Fakta om ridning

Sort by: Author
265999
Author: Karlsson, Gith
252910
Author: Bertilsson, Ulf
124771
Author: Wood, Perry
103595
Author: Swift, Sally
143249
Author: Vogelius, Birthe
124147
Author: Guðmundsson, Atli
177874
Author: Karlsson, Gith
98086
Author: Johnson, Lisbeth
182130
Author: Kyrklund, Kyra
201397
Author: Kågström, Anna

Andra hästböcker

Sort by: Author
266534
Author: Svensson, Bo Ingvar
184493
Author: Klaeson, Willy
236389
Author: Wingolf, Bettina
189112
Author: Klaeson, Willy
181137
38782
Author: Klinckowström-von Rosen, Linde
543
Author: Waxberg, Henry
28883
Author: Olls, Bert
87990
154076
Author: Fröding, Lennart