Tre hästar

"Det som hästen utför under tvång, det har han inte förstått och det blir heller inte vackert. Det är som om man skulle driva på en dansare med piska eller pik. Häst eller människa, med sådan behandling blir rörelserna mycket oftare fula än vackra."

Så skriver den grekiske författaren Xenofon (ca 430 till 355 f. Kr). i sin bok Om hästar och ridning (som finns att låna på biblioteket). Redan tidigt förstod människan att hennes förhållande till hästen måste präglas av samarbete. Därför handlar mycket av litteraturen om hästar också om samverkan och kommunikation över artgränserna. Människan och hästen har levt sida vid sida i tusentals år, och oavsett om det har handlat om arbete, tävling eller nöje har vi kunnat stötta och leda varandra. Vårt långa förhållande till hästen märks inte minst på att den har en självklar roll i skönlitteraturen.

Hos oss på biblioteket finns dessutom mycket facklitteratur både om olika typer av hästar och om ridning och människans förhållande till hästen.

Fakta om hästar

Sort by: Author
283202
Author: Cajsdotter, Emelie
281980
Author: Hallberg, Dennis
157379
Author: Ollner, Marike
258471
Author: Sjödin, Meta
265579
Author: Frelin, Anders
250682
Author: Ehrensvärd Cardell, Amelie
235454
Author: Klaeson, Willy
104135
Author: Klum, Mattias
144756
Author: Edwards, Elwyn Hartley
267907
Author: Furugren, Bo

Prosa och poesi om hästar

Sort by: Author
274342
Author: Ymén, Sofia
282334
Author: Zetterdahl, Lisa
282377
Author: Hellbrand, Gertrud
273659
Author: Moyes, Jojo
13928
128700
Author: Burman, Carina
99100
Author: Lindqvist, Birgitta
242165
Author: Barnes, Djuna
280670
Author: Lunde, Maja
78771
Author: Forsström, Tua

Fakta om ridning

Sort by: Author
265999
Author: Karlsson, Gith
252910
Author: Bertilsson, Ulf
124771
Author: Wood, Perry
182130
Author: Kyrklund, Kyra
124147
Author: Guðmundsson, Atli
103595
Author: Swift, Sally
143249
Author: Vogelius, Birthe
167869
Author: Dietze, Susanne von
98086
Author: Johnson, Lisbeth
201397
Author: Kågström, Anna

Andra hästböcker

Sort by: Author
38782
Author: Klinckowström-von Rosen, Linde
266534
Author: Svensson, Bo Ingvar
189112
Author: Klaeson, Willy
181137
184493
Author: Klaeson, Willy
236389
Author: Wingolf, Bettina
543
Author: Waxberg, Henry
28883
Author: Olls, Bert
154076
Author: Fröding, Lennart
87990