Ett öga med futuristiska inslag.

Var går gränsen mellan robot och människa? Kan vi styra utvecklingen av artificiell intelligens? Sällan kan naturvetenskap och filosofi mötas lika tydligt som i diskussioner om artificiell intelligens. Både fysiker och författare har fängslats av ämnet. Inom skönlitteraturen – och då framförallt inom science fiction – används AI ofta som en typ av kontrast för att lyfta fram och analysera det genuint mänskliga. Oavsett om författaren väljer att peka på skillnader eller på likheter mellan människan och maskinen kan hen på det sättet tydliggöra och skildra vad det innebär att vara människa.

På senare år har två forskare med Sverigeanknytning, Nick Bostrom och Max Tegmark, bidragit stort till att sprida akademiska rön om hur AI kan påverka samhället och individen. Deras böcker finns att låna på biblioteket.

Skönlitteratur

Sort by: Author
275053
Author: Gibson, William
262367
Author: Delaney, J. P
264769
Author: Winterson, Jeanette
266659
Author: Gibson, William
134241
Author: Gustafsson, Lars
248993
Author: Ruth, Alfred
266238
Author: Tremayne, S. K
240314
Author: Dick, Philip K
255134
Author: McEwan, Ian
278325
Author: Leth, Johan

Facklitteratur

Sort by: Author
239005
Author: Tegmark, Max
275641
Author: Öhrvall, Sara
263429
268693
Author: Du Sautoy, Marcus
269672
Author: Grafström, Jonas
269758
169907
Author: Crane, Tim
262425
Author: Ingvar, Martin
207184
Author: Johansson, Linda
202427
Author: Winfield, A. F. T

Böcker om science fiction-litteratur

Sort by: Author
275395
Author: Falk, Bertil
281253
Author: Falk, Bertil
273599
Author: Falk, Bertil
238387
98567
Author: Holmberg, John-Henri
70551
98568
Author: Holmberg, John-Henri