Sharciyada amaahda ee maktabada magaalada Uddevalla

Kaarka maktabada

 • Kaarka maktabada waa shay qiimo leh oo shaqsiga u gaar ah
 • Qofka saxeexa dalbashada kaarka maktabada ayaa ka masuul ah
 • wax kasta oo kaarka lagu amaahdo.
 • Adiga ayaa ka masuul ah inaad cusboonaysiisid macluumaadkaaga lagugula soo xiriiro hadii ay isbedelaan.

Lacagta kharshka iyo ta magdhabka

 • Hadii uu wakhtigu dhaafo kharash baa laga qaadaa maalinta ugu horeysa ee lala soo daaho.
 • Kharashka ah hadii wakhtigu dhaafo lagama qaado waxay caruurto amaahato
 • Kaarka maktabada waa la xidhaa hadii uu daynkiisu dhaafo 100 kr.
 • Qofka amaahdaa wuxuu noqonayaa mag dhabe wixii la amaahday ee aan lasoo celin ama lasoo dhaawacay.

Amaah iyo macluumaadka qofka

 • Wixii media ah ee la amaahdo ama la kaydsado/carbuunto waxaa lagu diiwaan geliyaa nidaamka kombijutarka.
 • Macluumaadka qofku waa sir qarsoon. Hadii kaarka dib la isaga soo celiyo macluumaadka qofka waa la tirtiraa.
 • Qofka wax amaahda wuxuu ku khasban yahay inuu la socdo warbixinta ku saabsan hadii sharciyada amaahda wax iska bedelaan.