När krisen kommer är det bäst att vara redo. Man vet aldrig när den närmar sig och inte förrän det är för sent inser man att man kunde ha förberett sig inför det som komma skulle.

Genom att följa de människor i både litteraturen och historien som genomgått krisens kamp kan vi lära oss mer om hur vi kan hantera de katastrofer – större eller mindre – som drabbar oss själva.

Men vi kan också lyssna till experterna – både till dem som vill lära oss hur vi rent praktiskt hanterar de svårigheter vi ställs inför, och till dem visar oss hur vi tar oss upp ur det psykets mörker som krisen försätter oss i.

Kris och katastrof i skönlitteraturen

Sort by: Author
289527
Author: Liljestrand, Jens
220430
Author: Oliva, Alexandra
267923
Author: Montag, Kassandra
278310
Author: Tawada, Yoko
153258
Author: Atwood, Margaret
146733
Author: Gluchovskij, Dmitrij
221549
Author: Lunde, Maja
240334
Author: Le Guin, Ursula K
91351
Author: Boye, Karin
117310
Author: Shelley, Mary W

Prepping och överlevnad

Sort by: Author
269347
Author: Selin, Torbjörn
267908
Author: Kämpargård, Niklas
285609
Author: Fält, Lars
261814
Author: Wiseman, John
290457
Author: Skanding, Trygve
262194
Author: Wilderäng, Lena
91968
Author: Källman, Stefan
228346
Author: Johnson, Richard
238093
Author: Stawreberg, Anna-Maria
242489
Author: Kämpargård, Niklas

Historiska kriser

Sort by: Author
283469
Author: Carlin, Dan
257415
Author: Phillips, Tom
253974
Author: Harper, Kyle
259358
Author: Gilly, Pierre
41407
Author: Blundell, Nigel
90219
Author: Harrison, Dick
179864
Author: Dahlberg, Rasmus
213319
Author: Cooke, Tim
146695
Author: Beard, Mary
142537

Krishantering och krisstöd

Sort by: Author
278603
Author: Grossi, Giorgio
281997
Author: Röst Riben, Anna
221839
Author: Brattberg, Gunilla
225193
Author: Vigsø, Orla
238867
Author: Hugelius, Karin
218002
Author: Heide, Mats
186190
Author: Knutson, Lottie
180496
Author: Hedrenius, Sara
118659
Author: Cullberg, Johan
212194
Author: Burman, Malin