Datorer och skrivare

Biblioteken i Uddevalla lånar ut både dator och internet, samt erbjuder möjlighet till utskrift, kopiering och skanning. Vilka tjänster som erbjuds varierar lite mellan de olika biblioteken, men tillgång till dator, internet och utskrift finns på samtliga fyra bibliotek.

Fingrar på ett tangentbord.