Datorer och internet

På biblioteken i Uddevalla har du möjlighet att låna både dator och internet, helt gratis. De enda kraven är att du är registrerad användare på biblioteket, har tillgång till din pin-kod samt att du följer våra regler för dator- och internetanvändning.

Låna dator

För att logga in på någon av bibliotekets datorer behöver du vara registrerad användare på biblioteket och ha tillgång till din pin-kod. Registrerad användare blir du genom att ansöka om bibliotekskort. 

Du kan använda en dator max 120 minuter per dag (Stadsbiblioteket) eller max 60 minuter per dag (Dalaberg, Ljungskile och Rampen). Vi har även så kallade snabbdatorer, som du kan använda max 15 minuter, en gång per dag.

Du loggar in direkt vid datorn, med ditt personnummer och pin-kod. Var dock beredd på att det kan uppstå kö, och du kan behöva vänta på en ledig dator när du kommer till biblioteket.

Microsofts program Word, Excel och Powerpoint finns installerat på alla våra internetdatorer.

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk, wifi, finns på alla bibliotek i Uddevalla och kan användas obegränsat. 

  • Nätverket UA Publikt kan du använda på alla våra bibliotek. Du behöver bara godkänna reglerna för att kunna använda nätverket. 

  • Nätverket UV_Bibliotek kan du använda på Stadsbiblioteket och Dalabergs bibliotek. För att göra det behöver du logga in med bibliotekskortsnummer eller personnummer och pin-kod. 

Regler för dator- och internetanvändning

För att logga in på en dator behöver du vara registrerad användare på biblioteket och ha tillgång till din pin-kod. Bibliotekskortet och pin-koden är personliga handlingar, och det är du som användare som ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till dem.

Utöver detta gäller även följande:

  • Du får inte skada eller manipulera vare sig hård- eller mjukvara.

  • Biblioteket följer FN:s stadgar om mänskliga rättigheter. Det innebär att det är förbjudet att söka eller sända pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande material.

  • Om du inte följer bibliotekets regler kan du komma att bli avstängd från fortsatt användning av våra datorer och internet.

Bibliotekets regler för dator- och internetanvändning gäller även för användning av våra trådlösa nätverk.