Boken kommer

Boken kommer är en service till dig som på grund av exempelvis funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte kan komma till oss på biblioteket. Det kostar ingenting att låna böcker och inte heller att få dem hemskickade.

Genom vår tjänst Boken kommer har du som inte kan ta dig till biblioteket möjlighet att få böcker hemlevererade av oss.

Tjänsten kostar ingenting, och du får tillgång till vanliga tryckta böcker, ljudböcker, tidskrifter med mera. Det finns också särskilt lättlästa böcker, böcker med stor stil och så kallade talböcker. Läs mer om våra tillgängliga medier på Läsa på olika sätt.

Vi plockar ihop böcker efter dina önskemål. Du avgör själv hur ofta du vill låna och hur många böcker du vill ha.

Vi kör hem böckerna till dig på onsdagar, jämna veckor. Om det är talböcker skickar vi dem via posten.

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta ansvarig bibliotekarie:

Mariann Saxin
Bibliotekarie, Uddevalla stadsbibliotek

E-post: mariann.saxin@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 65 19

Telefontid för Boken kommer är måndagar klockan 09.00 till 12.00.