Covid-restriktioner tas bort 29 september

Covid-restriktioner tas bort 29 september

Från och med 29 september kommer biblioteksverksamheten att återgå till ett mer normalt läge, med endast ett fåtal av de allmänna råden kvar. Detta i linje med regeringens beslut om avveckling av restriktioner.

Regeringen har meddelat att de allra flesta pandemirestriktionerna tas bort efter den 29 september. I linje med detta gör biblioteken i Uddevalla vissa anpassningar i verksamheten. 

För dig som besöker biblioteket innebär detta bland annat att:

  • Biblioteket återgår till ordinarie öppettider.
  • Studieplatser och grupprum öppnar upp.
  • Fler datorer finns tillgängliga.
  • Fler sittplatser i våra lokaler.
  • Evenemang kan ske i fysisk form, till exempel författarbesök och barnteater.

Anpassningarna sker under förutsättning att ansvariga myndigheter inte kommer med andra rekommendationer. 

Allmänna råd som finns kvar även efter 29 september

De rekommendationer som fortfarande gäller i bibliotekets verksamhet efter 29 september är de samma som för samhället i övrigt, det vill säga följande:

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Om du inte har vaccinerat dig – fortsätt att hålla avstånd till andra.

Biblioteket under covid-19-pandemin

Sök