Rampens bibliotek

Rampens bibliotek

I samma lokaler som Källdalsskolan finns aktivitetshuset Rampen. Förutom bibliotek, finns här även fritidsgård, café, idrottshall med mera. Biblioteket är ett så kallat meröppet bibliotek, vilket innebär att du kan besöka oss även när lokalen är obemannad.

Rampens bibliotek

Sök